Leergang Eerste Fitter

De eerste fitter vervaardigt complexe onderdelen van leidingwerk, monteert, onderhoud en modificeert deze pijpleidingdelen op locatie in leidingsystemen en zorgt voor de correcte aansluiting. De eerste fitter heeft kennis van ferro en non-ferro materialen en hij heeft procesmatig inzicht. Hij communiceert op een tactisch en inhoudelijk niveau met collega’s en klanten. Hij voert de werkzaamheden aan leidingwerk zelfstandig uit. Hij controleert het werk van collega’s op technisch gebied.

TSH vakopleidingen heeft een leergang ontwikkeld om pijpfitters de kans te geven door te groeien in hun vakgebied. Deze leergang maakt de pijpfitter zelfstandig inzetbaar. Het ontwikkelingstraject tot eerste pijpfitter kent meerdere modules

Module A
Pijpfitkunde of gevorderde bekwaamheid pijpfitten

 • P& ID lezen
 • Leidingroute bepalen en inmeten
 • Isometrisch tekenen plus
 • Afkortmaten bepalen plus

Deze module wordt aan de hand van een integrale simulatieopdracht tot uitvoering gebracht. De cursist kan op basis van projectdocumenten zelfstandig voorbereidend werk uitvoeren.

Duur 5 dagen.

Module B
Materialenkennis

 • Ferro en Non Ferro materialen
 • NDO Onderzoeken

De cursist leert de rol, eigenschappen en toepassing van de verschillende materialen begrijpen en zal deze kennis toepassen bij de uitvoering van zijn werkzaamheden.

Duur 3 dagen

Module C
Kwaliteit leveren

 • De PED praktisch benaderd
 • NEN 13480-4 en 5
 • Veilig en Vaardig druktesten

Voldoen aan de eisen van een klant en een norm is kwaliteit leveren. De cursist leert de gefundeerde oorsprong kennen van de vraag naar kwaliteit binnen zijn vakgebied.

Duur 4 dagen.

Module D
Sterk in je werk

 • Eigenaarschap tonen
 • Persoonlijk leiderschap
 • Communicatie
 • Planning en organisatie

De cursist zal zich professioneel onderscheiden; het beste uit zichzelf halen en reflecteren op zijn eigen functioneren. Dit zal leiden tot betere resultaten en werkplezier. 

Certificaat
Na het volgen van een module krijgt u een door TSH afgegeven certificaat met de omschrijving van de lesstof. Na het afronden van de vier verschillende modules krijgt u het TSH certificaat “leergang eerste fitter”  Indien u onverhoopt zakt voor het examen zullen wij u informeren over de herkansingsmogelijkheden.

Nieuws

10 november 2023

Persoonscertificatie op basis van de NEN-EN ISO-IEC 17024

Certificeren van personen houdt in dat de vakbekwaamheid van de beroepsoefenaar (het kennis- en vaardigheidsniveau en de beroepshouding) inzichtelijk wordt gemaakt....

Lees meer

Nieuws

5 juni 2023

Ophef ISO 17024

Er is veel ophef ontstaan over de eisen vanuit de European Corporation for Accreditation via document EA-2/17-M, waarin vermeld staat, dat...

Lees meer

Nieuws

10 april 2021

Welke opleiding past het beste bij mij?

Bij TSH Vakopleidingen zijn veel opleidingen mogelijk in de Elektro en Installatietechniek , Lastechniek en Pijpfitten.

Lees meer

Onze referenties