INTERNATIONAL WELDING INSPECTION PERSONNEL (IWI)

De opleiding ‘International Welding Inspection Personnel – level C’ (Internationaal Lasinspecteur niveau C) is de absolute top onder de lasopleidingen. Voor het inspecteren van gelaste producten is veel  specifieke deskundigheid nodig. Alle aspecten die te maken hebben met het inspecteren, beproeven  en keuren van gelaste producten staan centraal tijdens deze opleiding.
Deze opleiding wordt erkend door het International Institute of Welding en de European Federation for Welding, Joining and Cutting (IIW/EWF). Kortom u wordt hier opgeleid tot inspecteur, die op iedere bouw ingeschakeld kan worden om inspecties uit te voeren.

Inhoud

De opleiding ‘International Welding Inspection Personnel -level C’ is onderverdeeld in een theorie- en praktijkgedeelte.
In het theoriegedeelte komen de volgende onderwerpen aan bod:
– Introductie tot lasinspectie; termen en definities
– Testen, zoals: destructief onderzoek, metallografisch onderzoek, chemische materiaalanalyse
– Lasonvolkomenheden, soorten en beoordeling
– Testmethoden, zoals: visueel, magnetisch, penetrant, radiografisch, ultrasoon en andere NDO methoden
– Kwaliteitszorg, principe ervan, normen en implementatie van kwaliteitsnormen in een industriële omgeving
– Management van inspectiefuncties

In het praktijkgedeelte komen de volgende onderwerpen aan bod:

– Destructief onderzoek
– Interpretatie van röntgenfoto’s (filmlezen)
– Ultrasoon lasonderzoek
– Visueel lasonderzoek
– Magnetisch/penetrant onderzoek

Studieduur

De opleiding ‘International Welding Inspection Personnel – level C’ start ieder jaar in november en duurt in totaal 7 maanden. De lessen sluiten zodoende goed op de examens aan en na afronden van een IWT opleiding kan er eventueel in hetzelfde jaar met een IWI-C opleiding gestart worden.

Toelatingseisen

Om toegelaten te worden tot de opleiding ‘International Welding Inspection Personnel – level C’ dient u minimaal in het bezit te zijn van het diploma ‘European (International) Welding Technologist (EWI/IWT)’ oftewel het diploma ‘Middelbaar Lastechnicus’.

Doelgroep

Deze opleiding is gericht op medewerkers die in hun functie veel met kwaliteit te maken hebben, bijvoorbeeld: kwaliteits- of QA managers. Een baan als lasinspecteur is dan een mogelijk volgende stap in hun carrière. Daarnaast is deze opleiding zeer geschikt als vervolgopleiding op de opleiding ‘International Welding Technologist/Middelbaar Lastechnicus’.

Docenten / Trainers

De docenten die deze opleiding verzorgen, zijn gekwalificeerd en beschikken bovendien over een ruime praktijkervaring en hebben vele jaren ervaring met het verzorgen van  opleidingen.

Resultaat

Na het succesvol afronden van deze opleiding bent u in staat zelfstandig inspecties en keuringen uit te voeren op lastechnische constructies voor bijvoorbeeld de procesindustrie en apparatenbouw. Het betreft zowel constructies in aanbouw als reeds bestaande constructies.

Diploma

De opleiding staat onder toezicht van het Nederlands Instituut voor Lastechniek en wordt gegeven overeenkomstig de richtlijnen van de European Federation for Welding, Joining and Cutting. Dit leidt uiteindelijk tot het NIL-diploma ‘Internationaal Lasinspecteur niveau C’ (Comprehensive) en het internationale diploma ‘International Welding Inspector level C’. Om dat diploma te behalen moet zowel het theorie- als praktijkgedeelte met minimaal een zes worden afgesloten.

Tevens is het mogelijk om het NIL  certificaat visueel beoordelen (VTW 2) erbij te behalen. Kosten voor deze certificering zijn op aanvraag bij TSH, deelnemers aan de IWI C krijgen 15% korting op de reguliere cursusprijs.

Meer informatie over INTERNATIONAL WELDING INSPECTION PERSONNEL (IWI)

Wij verwerken uw gegevens volgens onze privacyverklaring.

Nieuws

10 november 2023

Persoonscertificatie op basis van de NEN-EN ISO-IEC 17024

Certificeren van personen houdt in dat de vakbekwaamheid van de beroepsoefenaar (het kennis- en vaardigheidsniveau en de beroepshouding) inzichtelijk wordt gemaakt....

Lees meer

Nieuws

5 juni 2023

Ophef ISO 17024

Er is veel ophef ontstaan over de eisen vanuit de European Corporation for Accreditation via document EA-2/17-M, waarin vermeld staat, dat...

Lees meer

Nieuws

10 april 2021

Welke opleiding past het beste bij mij?

Bij TSH Vakopleidingen zijn veel opleidingen mogelijk in de Elektro en Installatietechniek , Lastechniek en Pijpfitten.

Lees meer

Onze referenties