5 juni 2024

Verdwijnt de MBO-opleiding pijpfitten? TSH Pijpfitschool biedt een oplossing!

TSH heeft, in samenwerking met verschillende leidingbouwers, de TSH Pijpfitschool opgericht om te waarborgen dat er ook in de toekomst genoeg pijpfitters beschikbaar zijn.
Veranderingen in de kwalificatiestructuur maken het bijna onmogelijk om een BBL-opleiding aan te bieden voor toekomstige zij-instromers.

TSH heeft studenten van de Hanze Hogeschool ingeschakeld om te onderzoeken hoe, de bij TSH aangesloten bedrijven, hierover denken en wat hun wensen zijn. De resultaten van dit onderzoek zijn helder en TSH is klaar om hiermee aan de slag te gaan.

Inhoud van de pijpfitopleidingen
Uit het onderzoek is gebleken dat de volgende onderwerpen naar voren moeten komen in een opleiding tot pijpfitter:

  • Isometrisch tekeninglezen en vervaardigen.
  • Afkortlengten bepalen, maken van driehoekberekeningen.
  • Kennis van appendages, pijpmateriaal , flenzen, pakkingen, stud-bolts, schedules, druktrappen.
  • Basiskennis lassen ten behoeve van hechten
  • Inmeten van leidingen en componenten
  • Kappen van buis, chargenummers overslaan, bevellen, lasnaad voorbereiden
  • Stellen van flenzen, bochten en andere buiscomponenten
  • Werken aan kwaliteit waarbij gefocust wordt op de gewenste afmetingen, haaksheid, evenwijdigheid, stompe montage van flenzen, high-low en algemene verzorging
  • Segmentbocht en branches tekenen en vervaardigen, koud buigen
  • Inmeten van leidingen

Onderwerpen zoals Veiligheid en Gezondheid komen ook aan bod in de opleiding. Verschillende andere onderwerpen zijn door de ondervraagde bedrijven beoordeeld als ‘nice to have’.

TSH Pijpfitschool zal het advies verwerken in zowel de theoretische als de praktische lessen van haar pijpfitopleidingen.

Examinering van de opleiding
Het advies aan TSH is om een examencommissie op te richten in samenwerking met vertegenwoordigers van de bedrijven. Deze commissie zou verantwoordelijk moeten zijn voor het toezicht op de inhoud van de opleidingen en de samenstelling van de examens. Op de lange termijn moet er gezocht worden naar aansluiting bij een extern examenbureau of naar bijvoorbeeld een NLQF-erkenning voor de pijpfitopleidingen.

TSH Pijpfitschool zal afspraken maken met de betrokken bedrijven om dit te bespreken en met een voorstel te komen.

Wilt u er meer over weten, of wilt u zich aansluiten bij de TSH Pijpfitschool? Wilt u meer informatie over een opleiding? Neem dan contact op met onze directeur Harold Scholing via 0591-669399.

Terug naar nieuws

Nieuws

5 juni 2024

Verdwijnt de MBO-opleiding pijpfitten? TSH Pijpfitschool biedt een oplossing!

TSH heeft, in samenwerking met verschillende leidingbouwers, de TSH Pijpfitschool opgericht om te waarborgen dat er ook in de toekomst genoeg...

Lees meer

Nieuws

10 november 2023

Persoonscertificatie op basis van de NEN-EN ISO-IEC 17024

Certificeren van personen houdt in dat de vakbekwaamheid van de beroepsoefenaar (het kennis- en vaardigheidsniveau en de beroepshouding) inzichtelijk wordt gemaakt....

Lees meer

Nieuws

10 april 2021

Welke opleiding past het beste bij mij?

Bij TSH Vakopleidingen zijn veel opleidingen mogelijk in de Elektro en Installatietechniek , Lastechniek en Pijpfitten.

Lees meer

Onze referenties