Lascoördinator (EWCP-B)

Lascoördinator opleiding: EWCP-B. 

Wordt er binnen jouw bedrijf regelmatig gelast in productie-, reparatie- of montage- werkzaamheden? Dan is iemand met een Lascoördinator (EWCP-B) certificaat verplicht. De Lascoördinator houdt toezicht op de kwaliteitsnormen van verschillende werkzaamheden op bedrijfs- en/of lassersniveau.

Sinds 2014 CE-verklaring verplicht 

Per 1 juli 2014 is de EN 1090-1 verplicht binnen de EU en is het voor staalconstructiebedrijven verplicht een CE-verklaring op te stellen bij het op de markt brengen van stalen en aluminium constructiedelen. Bedrijven mogen alleen een CE-verklaring opstellen als de FPC (Fabrication Production Control) door een extern certificatiebureau is gecertificeerd. Een FPC voor bedrijven met een lasproces bestaat uit 3 onderdelen:

 • Een ISO 9001 “achtige” opzet van bedrijfsprocessen
 • Een ISO 3834 “achtige” opzet van het laskwaliteitsysteem
 • Een lascoördinator met voldoende kennisniveau in relatie tot uitvoeringsklassen, materiaal en materiaaldiktes

Het EWF heeft, alleen voor executieklasse 2, de opleidingen EWCP-B en EWCP-S ontwikkeld.

Meer informatie Direct aanmelden!  

Doelgroep lascoördinator opleiding

De opleiding is bestemd om medewerkers, met ervaring, in de gelegenheid te stellen om als lascoördinator binnen de regels van de EN 1090 werkzaam te zijn.

Opleidingsprogramma lascoördinator EWCP-B

 •  Hoofdonderwerp 1:Lasprocessen- en apparatuur
 •  Hoofdonderwerp 2: Materiaal en materiaalgedrag
 •  Hoofdonderwerp 3: Constructie en ontwerp
 •  Hoofdonderwerp 4: Fabricage en toegepaste engineering
 •  Seminar EN 1090-2

Duur van de opleiding (exclusief examen)

 • Theorie: minimaal 52 uur, met een tussentijds schriftelijk examen
 • Seminar: minimaal 13 uur, waarin de praktische kant m.b.t. de taken en verantwoordelijkheden van een lascoördinator wordt belicht.

Aanmelding Lascoördinator EWCP-B opleiding

Aanmelding via aanmeldingsformulier hieronder. Daarna nemen wij contact met je op voor verder informatie. 

Instroomkennis voor de opleiding

De kandidaat dient minimaal vier (4) jaar ervaring te hebben. Deze werkervaring moet overeenkomstig zijn met het werk- en denkniveau van een lascoördinator. Bel met TSH als u hier meer over wilt weten!

Afronding

 • Het eindexamen bestaat uit:
 • Een schriftelijk examen
 • Een mondeling examen
 • Een case-opdracht

Als het eindexamen met goed gevolg wordt
afgesloten ontvangt u het EWF-diploma EWCP-B
U dient wel te voldoen aan de opkomstplicht van
minimaal 90%.

Van de cursist wordt verwacht dat ze in bezit zijn van de NEN- bundel 18 en de normen EN 1090-1 en 2. Dezen zijn ook te koop bij TSH Vakopleidingen.

Bekijk meer lasopleidingen en cursussen. 

Meer informatie over Lascoördinator (EWCP-B)

Wij verwerken uw gegevens volgens onze privacyverklaring.

Nieuws

10 november 2023

Persoonscertificatie op basis van de NEN-EN ISO-IEC 17024

Certificeren van personen houdt in dat de vakbekwaamheid van de beroepsoefenaar (het kennis- en vaardigheidsniveau en de beroepshouding) inzichtelijk wordt gemaakt....

Lees meer

Nieuws

5 juni 2023

Ophef ISO 17024

Er is veel ophef ontstaan over de eisen vanuit de European Corporation for Accreditation via document EA-2/17-M, waarin vermeld staat, dat...

Lees meer

Nieuws

10 april 2021

Welke opleiding past het beste bij mij?

Bij TSH Vakopleidingen zijn veel opleidingen mogelijk in de Elektro en Installatietechniek , Lastechniek en Pijpfitten.

Lees meer

Onze referenties