Schakelcursus International Welding Technologist (S-IWT)

De S-IWT opleiding is geschikt voor lassers die zich verder willen ontwikkelen, maar nog niet voldoen aan de toelatingseisen van de opleiding ‘International Welding Technologist (IWT)’ De ‘Schakelcursus International Welding Technologist (S-IWT)’ is dan een geschikte vooropleiding.

Inhoud S-IWT opleiding

In deze theoretische opleiding komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Wiskunde: aan bod komen onder andere eerste en tweede graadvergelijkingen, grafieken, lineaire en kwadratische functies.
  • Elektrotechniek: aan de orde komen onderdelen als elektrische spanning, stroom en weerstand, meten van stroom en spanning, elektrolyse en magnetisme.
  • Sterkteleer: denk hierbij aan belasting en spanning, toelaatbare spanning, elasticiteit, belasting op stuik en vlaktedruk.
  • Materialenkennis: het gaat hier over bijvoorbeeld ongelegeerd staal, non-ferro metalen, maar ook kunststoffen en rubbers komen aan bod.
  • Organisatie: soorten en doelstellingen van het bedrijf, structurering van een organisatie en diverse soorten functies die binnen een organisatie aanwezig zijn (zoals technische functies en administratieve functies) passeren de revue.
  • Lezen van constructietekeningen: in een technische functie zult u regelmatig constructietekeningen zien, zoals tekeningen uit de apparatenbouw en staalconstructie. U leert tijdens dit onderdeel tekeningen lezen.
  • Rapportage: dit is een onmiskenbaar onderdeel in elke functie geworden. Daarom komt ook bij de schakelcursus rapporteren aan bod. De onderwerpen die bijvoorbeeld behandeld zullen worden, zijn: het schrijven van een korte zakelijke brief, het opstellen van een kort rapport, het opstellen van een uitgebreid rapport naar aanleiding van een onderzoek.

meer informatie Direct aanmelden!

Studiemateriaal

TSH maakt gebruik van het studiemateriaal van het NIL

Lesgeld en examengeld

Voor meer informatie over de kosten, kunt u contact opnemen met TSH Vakopleidingen.

Diploma

De opleiding wordt afgesloten met een examen in de vakken Elektrotechniek, wiskunde (deze vinden in januari plaats), materialenkennis, sterkteleer, tekening lezen, organisatie (deze vinden in juni plaats). Het vak Rapportage wordt afgesloten met een individuele opdracht. Deze examens staan onder toezicht van het NIL.

Studieduur

De ‘Schakelcursus International Welding Technologist’ loopt van eind september tot en met begin juni en wordt gegeven op de maandag en af en toe op woensdag (lestijden van 18.30 – 21.30).

Toelatingseisen

Om deel te mogen nemen aan de opleiding ‘Schakelcursus International Welding Technologist’ moet u minimaal in het Leerlingwezen een diploma hebben behaald (Kenteq), aangevuld met enkele lashandvaardigheidsdiploma’s (NIL). Met een gelijkwaardig diploma kunt u eveneens worden toegelaten, maar dat is ter beoordeling van de docent. Verder is kennis van wiskunde en technisch inzicht zeer gewenst.

Doelgroep

De ‘Schakelcursus International Welding Technologist’ is bedoeld voor iedereen die de ambitie heeft door te stromen naar de opleiding ‘International Welding Technologist (IWT)’ maar nog niet voldoet aan de toelatingseisen.

Resultaat

Na het succesvol afronden van deze opleiding (een positief resultaat voor het examen) heeft u een goede basis ontwikkeld om de opleiding ‘International Welding Technologist’ te volgen. Uw kennis op het gebied van elektroleer, sterkteleer, materialenkennis, organisatie, wiskunde en rapporteren is vergroot en daarnaast bent u in staat om constructietekeningen te lezen.

Vervolgopleiding

Het NIL erkent de ‘Schakelcursus International Welding Technologist’ als toelating voor de opleiding ‘International Welding Technologist’. Lees hier meer over onze opleiding IWT.

Aanvullende informatie

Indien u meer informatie wenst, kunt u bij TSH Vakopleidingen langskomen om de lesboeken in te kijken en aanvullende vragen te stellen.

Meer informatie over Schakelcursus International Welding Technologist (S-IWT)

Wij verwerken uw gegevens volgens onze privacyverklaring.

Nieuws

10 november 2023

Persoonscertificatie op basis van de NEN-EN ISO-IEC 17024

Certificeren van personen houdt in dat de vakbekwaamheid van de beroepsoefenaar (het kennis- en vaardigheidsniveau en de beroepshouding) inzichtelijk wordt gemaakt....

Lees meer

Nieuws

5 juni 2023

Ophef ISO 17024

Er is veel ophef ontstaan over de eisen vanuit de European Corporation for Accreditation via document EA-2/17-M, waarin vermeld staat, dat...

Lees meer

Nieuws

10 april 2021

Welke opleiding past het beste bij mij?

Bij TSH Vakopleidingen zijn veel opleidingen mogelijk in de Elektro en Installatietechniek , Lastechniek en Pijpfitten.

Lees meer

Onze referenties