Cursus druktesten van leidingen en equipment.

Cursus druktesten van leidingen en equipment. Werken met “systemen onder druk” brengt risico’s met zich mee. Dit terwijl het een belangrijke fase is in het productieproces. Immers door te testen krijgt men vertrouwen in het systeem als het gaat om sterkte, dichtheid en functionaliteit.

Om ongelukken te voorkomen tijdens het op druk testen is het van groot belang dat medewerkers die er bij betrokken zijn, over voldoende vaardigheid beschikken. Daarnaast zullen ze voldoende veiligheidsbesef moeten hebben.

Om systemen onder druk te testen zijn er uniforme afspraken en procedures opgesteld, medewerkers die betrokken zijn bij het onder druk testen zullen deze moeten beheersen. Na afloop van deze training kan de deelnemer zelfstandig en op een veilige en gecontroleerde wijze een druktest uitvoeren.

De druktesttraining voldoet aan de volgende personele trainingseisen:

•             PED (2014/68/EU)
•             NEN-EN 13480-5
•             ASME B31.3 k345
•             TRBS 1203 ‘testen van drukvaten en pijpleidingen’ bijlage 2; § 4 (Duitsland)

Inhoud van de training druktesten

De deelnemer:

•             Kan een check uitvoeren alvorens met een druktest te beginnen (bijvoorbeeld LMRA, controlelijst pre-druktest)
•             Kan benoemen en het gebruik aantonen van fysieke veiligheidsvoorzieningen (lintgebruik, PBM’s en wipe-checks)
•             Kan benoemen wat de voorwaarden en voorbereidingen zijn, zoals een akkoordverklaring of een QC final
•             Kan de risico’s benoemen en voorzorgsmaatregelen nemen bij het druktesten, zoals explosie, implosie, instorting en projectielen
•             Kan benoemen wat de invloed is van water(gewicht) als testmedium op de installatie
•             Kan professioneel druktestequipment benoemen en gebruiken (zoals pomp, manifold, equipment, slangen, afsluiters)
•             Kan een schema lezen m.b.t. druktesten (opbouw, symbolen)
•             Kan ondersteunende documenten toepassen (PTR, LMRA)
•             is zich bewust van het doen van aannames en de invloed daarvan op veilig werken
•             Kan een dichtheids-en sterktetest uitvoeren met professioneel equipment waarbij aan vaardigheid en vooral aan veiligheidsgedrag wordt gewerkt

STAP-BUDGET

Met het STAP-budget kun je €1000,- subsidie ontvangen vanuit de overheid om een opleiding of cursus te gaan volgen. Ook voor onze kaderopleidingen kun je een STAP-budget aanvragen. We helpen je hier graag bij. 

Lees meer over het STAP-budget

Aanvullen informatie training druktesten

Indien u meer informatie wenst, kunt u altijd bij TSH Vakopleidingen langskomen om de lesboeken in te kijken en aanvullende vragen te stellen.

Startdatum

Maandelijks in overleg.

Doelgroep

Fitters en/of monteurs die als neventaak druktesten c.q. persingen (gaan) uitvoeren. Maar ook voor kaderpersoneel is deze training aan te bevelen, met name voor werkvoorbereiders, engineers, voormannen, uitvoerders en QA/QC coördinatoren.

Instroomeisen
  • Recente werkervaring in de industrie of een VCA certificaat in combinatie met een MBO opleiding op minimaal niveau 2.
  • Goede beheersing van de Nederlandse taal

Cursuslocatie

TSH Vakopleidingen Botlek , Emmen, Groningen of bij minimaal 5 kandidaten op bedrijfslocatie.

Duur en groepsgrootte

Een dag. Minimaal 5, maximaal  8 personen

Meer informatie over Cursus druktesten van leidingen en equipment.

Wij verwerken uw gegevens volgens onze privacyverklaring.

Nieuws

29 december 2022

€ 1000,- SUBSIDIE MET HET STAP-BUDGET

Vanaf 2 mei kun je tot €1000,- STAP-Budget subsidie ontvangen voor het volgen van een opleiding of cursus naar keuze bij TSH Vakopleidingen.

Lees meer
Open Dag Wij Techniek - TSH Vakopleidingen

Nieuws

8 februari 2023

Open Dag Wij Techniek – 9 maart

Als VMBO of MBO student is het soms erg lastig om een vervolgopleiding te kiezen. Kies ik voor verzorging? Past ICT...

Lees meer

Nieuws

10 april 2021

Welke opleiding past het beste bij mij?

Bij TSH Vakopleidingen zijn veel opleidingen mogelijk in de Elektro en Installatietechniek , Lastechniek en Pijpfitten.

Lees meer

Onze referenties