Cursus druktesten van leidingen en equipment.

Cursus druktesten van leidingen en equipment. Werken met “systemen onder druk” brengt risico’s met zich mee. Dit terwijl het een belangrijke fase is in het productieproces. Immers door te testen krijgt men vertrouwen in het systeem als het gaat om sterkte, dichtheid en functionaliteit.

Om ongelukken te voorkomen tijdens het op druk testen is het van groot belang dat medewerkers die er bij betrokken zijn, over voldoende vaardigheid beschikken. Daarnaast zullen ze voldoende veiligheidsbesef moeten hebben.

Om systemen onder druk te testen zijn er uniforme afspraken en procedures opgesteld, medewerkers die betrokken zijn bij het onder druk testen zullen deze moeten beheersen. Na afloop van deze training kan de deelnemer zelfstandig en op een veilige en gecontroleerde wijze een druktest uitvoeren.

De druktesttraining voldoet aan de volgende personele trainingseisen:

•             PED (2014/68/EU)
•             NEN-EN 13480-5
•             ASME B31.3 k345
•             TRBS 1203 ‘testen van drukvaten en pijpleidingen’ bijlage 2; § 4 (Duitsland)

Inhoud van de training druktesten

De deelnemer:

•             Kan een check uitvoeren alvorens met een druktest te beginnen (bijvoorbeeld LMRA, controlelijst pre-druktest)
•             Kan benoemen en het gebruik aantonen van fysieke veiligheidsvoorzieningen (lintgebruik, PBM’s en wipe-checks)
•             Kan benoemen wat de voorwaarden en voorbereidingen zijn, zoals een akkoordverklaring of een QC final
•             Kan de risico’s benoemen en voorzorgsmaatregelen nemen bij het druktesten, zoals explosie, implosie, instorting en projectielen
•             Kan benoemen wat de invloed is van water(gewicht) als testmedium op de installatie
•             Kan professioneel druktestequipment benoemen en gebruiken (zoals pomp, manifold, equipment, slangen, afsluiters)
•             Kan een schema lezen m.b.t. druktesten (opbouw, symbolen)
•             Kan ondersteunende documenten toepassen (PTR, LMRA)
•             is zich bewust van het doen van aannames en de invloed daarvan op veilig werken
•             Kan een dichtheids-en sterktetest uitvoeren met professioneel equipment waarbij aan vaardigheid en vooral aan veiligheidsgedrag wordt gewerkt

Aanvullen informatie training druktesten

Indien u meer informatie wenst, kunt u altijd bij TSH Vakopleidingen langskomen om de lesboeken in te kijken en aanvullende vragen te stellen.

Startdatum

Maandelijks in overleg.

Doelgroep

Fitters en/of monteurs die als neventaak druktesten c.q. persingen (gaan) uitvoeren. Maar ook voor kaderpersoneel is deze training aan te bevelen, met name voor werkvoorbereiders, engineers, voormannen, uitvoerders en QA/QC coördinatoren.

Instroomeisen
  • Recente werkervaring in de industrie of een VCA certificaat in combinatie met een MBO opleiding op minimaal niveau 2.
  • Goede beheersing van de Nederlandse taal

Cursuslocatie

TSH Vakopleidingen
Nijbracht 158
7821 CE Emmen

Bij minimaal 5 kandidaten ook mogelijk op bedrijfslocatie.

Duur en groepsgrootte

Een dag. Minimaal 5, maximaal  8 personen

Meer informatie over Cursus druktesten van leidingen en equipment.

Wij verwerken uw gegevens volgens onze privacyverklaring.

Nieuws

10 november 2023

Persoonscertificatie op basis van de NEN-EN ISO-IEC 17024

Certificeren van personen houdt in dat de vakbekwaamheid van de beroepsoefenaar (het kennis- en vaardigheidsniveau en de beroepshouding) inzichtelijk wordt gemaakt....

Lees meer

Nieuws

5 juni 2023

Ophef ISO 17024

Er is veel ophef ontstaan over de eisen vanuit de European Corporation for Accreditation via document EA-2/17-M, waarin vermeld staat, dat...

Lees meer

Nieuws

10 april 2021

Welke opleiding past het beste bij mij?

Bij TSH Vakopleidingen zijn veel opleidingen mogelijk in de Elektro en Installatietechniek , Lastechniek en Pijpfitten.

Lees meer

Onze referenties