5 juni 2023

Ophef ISO 17024

Er is veel ophef ontstaan over de eisen vanuit de European Corporation for Accreditation via document EA-2/17-M, waarin vermeld staat, dat in de wet (ministerie SZW) is vastgelegd dat na 17 april jl. de persoonscertificaten conform ISO 17024 moeten worden uitgegeven. Hieronder vallen o.m. het certificeren van lasserskwalificaties die worden gebruikt binnen de PED 2014/68/EU en het WBDA.

De veranderingen zijn:

  • Voor persoonscertificatie dienen de certificerende instellingen allemaal ISO 17024 geaccrediteerd te zijn.
  • Voor lasserskwalificatiescertificaten die door een ISO 17020 geaccrediteerde instelling zijn uitgegeven verandert er wel wat:
    • Het huidige certificaat, volgens ISO 9606-1 §9.3 optie b, blijft geldig, tot de eerstvolgende verlengingsdatum (2 jaarlijks).
    • Na de verlenging worden de (LK)  certificaten uitgegeven onder de ISO 17020 niet meer geaccepteerd onder de PED. Deze dienen omgezet te worden naar een certificaat onder de EN ISO 17024.
  • Voor  certificaten volgens ISO 9606-1 §9.3 optie a vervalt het certificaat na 3 jaar en moet men opnieuw gekwalificeerd worden.
  • Op de welbekende summarylijst moet kenbaar worden gemaakt of certificaten voldoen aan de  ISO 17024

Voor lasserskwalificaties die reeds door een ISO 17024 geaccrediteerde instelling zijn uitgegeven verandert er niets.

TSH kwalificeert conform de ISO 17024 en wil bedrijven en lassers helpen/ adviseren hoe om te gaan met bovenstaande veranderingen.

TSH zal hierbij kritisch kijken wat de diverse normen voorschrijven, wat de werkzaamheden van de lasser zijn en wat de mogelijkheden voor de bedrijven/lassers zijn.

TSH zal dit advies kosteloos verstrekken. Dit om te voorkomen dat er misbruik van deze verandering wordt gemaakt en men bedrijven/ lassers onnodig op kosten jaagt.

Voor meer informatie over bovenstaande kunt u contact opnemen met Ben Moorman via 06-52648626

Terug naar nieuws

Nieuws

5 juni 2024

Verdwijnt de MBO-opleiding pijpfitten? TSH Pijpfitschool biedt een oplossing!

TSH heeft, in samenwerking met verschillende leidingbouwers, de TSH Pijpfitschool opgericht om te waarborgen dat er ook in de toekomst genoeg...

Lees meer

Nieuws

10 november 2023

Persoonscertificatie op basis van de NEN-EN ISO-IEC 17024

Certificeren van personen houdt in dat de vakbekwaamheid van de beroepsoefenaar (het kennis- en vaardigheidsniveau en de beroepshouding) inzichtelijk wordt gemaakt....

Lees meer

Nieuws

10 april 2021

Welke opleiding past het beste bij mij?

Bij TSH Vakopleidingen zijn veel opleidingen mogelijk in de Elektro en Installatietechniek , Lastechniek en Pijpfitten.

Lees meer

Onze referenties