Allround Pijpenbewerker BBL – niveau 3(Crebo 25288)

Als Allround Pijpenbewerker heb je een belangrijke en verantwoordelijke baan. Je maakt het mogelijk om particulieren en bedrijven te voorzien van water, olie, gas en andere stoffen. Je werkt vaak in een industriële omgeving waar veiligheid voorop staat. Jij moet ervoor zorgen dat de leidingen in het netwerk de goede aansluitingen hebben en niet lek zijn.

Je controleert, onderhoud en repareert deze verbindingen middels verschillende gereedschappen en technieken. Verder help je je collega’s die minder ervaring hebben dan jij. De opleiding is een BBL-traject. Het BBL-traject houdt in dat je zowel naar school gaat voor theorielessen, en bij een leerwerkbedrijf deze theorie in praktijk kan brengen. De opleidingsduur is afhankelijk van jouw tempo en zal gemiddeld 1 jaar duren, waarin je begeleid wordt door de docent van TSH, en je mentor/leermeester op je leerwerkbedrijf. Gedurende de opleiding ga je werken aan praktijkopdrachten zowel op school als in de praktijk. Verder krijg je theorielessen over de verschillende soorten flensen, over lastechnieken, je leert de verschillende materialen kennen en gebruiken, samenwerken, overleggen en hoe je je collega’s kunt begeleiden. Deze opleiding is een vervolg op de opleiding Pijpenbewerker niveau 2

meer informatie Direct aanmelden!  

De opleiding is opgebouwd uit de volgende modules:
Theorie algemeen:
• Polytechniek met o.a. hydrostatica, arbeid, vermogen, energie, sterkteleer, momenten en evenwicht.
• Materialenkennis met o.a. (gelegeerd) staal, gietijzer,gietstaal. aluminium, non ferro, kunststoffen, NDO en DO.

Pijpfitkunde:
• Kwaliteit, PED, PRDA
• Test & Inspectieplan
• Isometric,
• LISL
• Lastechnische werkvoorbereiding
• Inmeten van leidingen en flenzen
• Uitslagen maken
• Bewerken van grote diameters
• Spool indeling en identificatie
• Pijp en pijpcomponenten
• Equipment & Installatie
• P&ID lezen
• Isometrisch tekening lezen verdieping
• Montage technieken pakkingen en relaxatie
• Veilig en vaardig druktesten
• Etc.
Werknemersvaardigheden
• Eigenaarschap, verantwoordelijkheid voelen en nemen
• Persoonlijk leiderschap, jezelf aansturen en doelen realiseren door je eigen kwaliteiten en talenten volledig te gebruiken
Praktijk
• Werkvoorbereiden
• Tie in maken

Naast bovengenoemde onderwerpen komen de volgende onderwerpen ook in de opleiding voor: metaal bewerken, meten, VGM , Nederlands en Rekenen. De opleiding bestaat voor meer dan 80% uit theorie. Leerlingen dienen ook functieverslagen te maken over hun werkomgeving.

Toelatingseisen

De opleiding is een vervolg opleiding op de opleiding pijpenbewerker Niveau 2 (Crebo 25292). Leerlingen uit een andere vooropleiding kunnen toegelaten worden mits de examencommisie hier

mee instemt. Mogelijk moeten deze leerlingen aanvullende modules uit de niveau 2 opleiding pijpenbewerker volgen.

Afronding

De opleiding wordt afgesloten met een proeve van bekwaamheid en diverse kennis toetsen. Bij een positief resultaat ontvangt men het officieel erkende diploma Allround Pijpenbewerker niveau 3

Startdata

September 2022

Locatie

Omdat de opleiding in een landelijke behoefte voorziet kiest TSH er voor om de opleiding in de omgeving Amersfoort/ Utrecht te geven. De locatie wordt later bekend gemaakt.

Nieuws

5 juni 2024

Verdwijnt de MBO-opleiding pijpfitten? TSH Pijpfitschool biedt een oplossing!

TSH heeft, in samenwerking met verschillende leidingbouwers, de TSH Pijpfitschool opgericht om te waarborgen dat er ook in de toekomst genoeg...

Lees meer

Nieuws

10 november 2023

Persoonscertificatie op basis van de NEN-EN ISO-IEC 17024

Certificeren van personen houdt in dat de vakbekwaamheid van de beroepsoefenaar (het kennis- en vaardigheidsniveau en de beroepshouding) inzichtelijk wordt gemaakt....

Lees meer

Nieuws

10 april 2021

Welke opleiding past het beste bij mij?

Bij TSH Vakopleidingen zijn veel opleidingen mogelijk in de Elektro en Installatietechniek , Lastechniek en Pijpfitten.

Lees meer

Onze referenties