Certificaat Visueel Lasinspecteur verlengen, hoe zit dat ook al weer?

Na 5 en 10 jaar dient men het vtw certificaat te verlengen.

5 jaarlijkse verlenging

Hiervoor moet u een aantal zaken regelen, u dient onder andere:

  • jaarlijkse ogentestverklaringen van de gepasseerde 5 jaar
  • Bewijsvoering van uitgevoerde visuele controles (minimaal 1 BW en 1 FW per jaar) of werkervaring d.m.v. logboek
  • Een werkgeversverklaring aan te leveren, waarbij zonder aanzienlijke onderbreking (EN ISO 9712: 3.27) de inspectiewerkzaamheden zijn uitgevoerd
  • Opnieuw examen doen in de  instructiecase en 1 praktijkexamen.

De VTW inspecteur kan dit zelf doen of door TSH laten regelen.

10 jaarlijkse verlenging (her-certificatie)

Om het VTW2 certificaat na 10 jaar te verlengen moet  het Praktijkexamen en de Instructiecase opnieuw gedaan worden,

Daarnaast dient men de volgende bewijsvoering aan te leveren:

  • jaarlijkse ogentestverklaringen van de gepasseerde 5 jaar
  • Bewijsvoering van uitgevoerde visuele controles (minimaal 1 BW en 1 FW per jaar)of  werkervaring d.m.v. logboek
  • Een werkgeversverklaring aan te leveren, waarbij zonder aanzienlijke onderbreking (EN ISO 9712: 3.27) de inspectiewerkzaamheden zijn uitgevoerd
  • Het originele VTW2 certificaat met stempel voor de 5 jaar-verlenging.

Aan deze tekst kunnen geen rechten worden ontleend. Neem contact met TSH Vakopleidingen op voor een nadere toelichting.

Bij TSH Vakopleidingen wordt binnenkort een trainingsdag georganiseerd om het Praktijkexamen en de Instructiecase en te trainen. De kosten van de trainingsdag bedragen € 349,- per  persoon, dit is exclusief de kosten van het examen.

Na afloop van de trainingsdag gaat TSH u aanmelden voor het examen bij het NIL. Dit examen zal in Emmen plaatsvinden. Het NIL is sinds dit jaar erkend om Visueel Lasinspecteur Level 1 & 2 certificaten te verlengen. De deelnemer krijgt bij het positief afronden van het praktijk examen & instructie cases een NIL-verlengingscertificaat.

Het NIL verlengingscertificaatnummer zal worden opgenomen in de NIL Database voor persoonscertificaten met referentie naar het oorspronkelijke certificaatnummer.

Aan deze tekst kunnen geen rechten worden ontleend.

Meer informatie over Certificaat Visueel Lasinspecteur verlengen, hoe zit dat ook al weer?

Wij verwerken uw gegevens volgens onze privacyverklaring.

visueel lasinpecteur visuele inspectie

Nieuws

10 november 2023

Persoonscertificatie op basis van de NEN-EN ISO-IEC 17024

Certificeren van personen houdt in dat de vakbekwaamheid van de beroepsoefenaar (het kennis- en vaardigheidsniveau en de beroepshouding) inzichtelijk wordt gemaakt....

Lees meer

Nieuws

5 juni 2023

Ophef ISO 17024

Er is veel ophef ontstaan over de eisen vanuit de European Corporation for Accreditation via document EA-2/17-M, waarin vermeld staat, dat...

Lees meer

Nieuws

10 april 2021

Welke opleiding past het beste bij mij?

Bij TSH Vakopleidingen zijn veel opleidingen mogelijk in de Elektro en Installatietechniek , Lastechniek en Pijpfitten.

Lees meer

Onze referenties