10 november 2022

Opfrisdag Visueel Lasinspecteur – woensdag 7 december

Het certificaat visueel lasinspecteur valt onder de zogenaamde persoonscertificatie. Verlenging van het certificaat geschiedt na voltooiing van de eerste geldigheidstermijn van 5 jaar door de certificatie-instantie volgens ISO 9712. Het certificaat wordt vervolgens voor een periode van 5 jaar verlengd. Om het certificaat, 10 jaar na examendatum, weer te kunnen verlengen zal de kandidaat een praktijkexamen met een positief resultaat moeten afronden.

Het doel van de opfrisdag is om er voor zorg te dragen dat kandidaat jaarlijks aan de certificeringinstantie kan aantonen dat hij/zij een ogentest heeft ondergaan, actuele kennis op de hoogte heeft gehouden en dat er minimaal twee visuele inspecties zijn uitgevoerd en dit kan onderbouwen door middel van inspectierapporten.

AFRONDING
De opleiding wordt afgerond met een ogentest en twee visueel te beoordelen werkstukken.
Vanuit de grenswaarde, volgens de ISO 5817/10042,zullen alle meetresultaten berekend worden en conclusies gesteld moeten worden.
De kandidaat zal de verklaring ogentest en de onderzoek rapportage van het visueel onderzoek ontvangen en hij/zij dient deze documenten toe te voegen aan zijn/haar persoonlijk dossier.

Op basis van bovenstaande kan de kandidaat door DNV haar/zijn certificaat laten verlengen. Indien de kandidaat hier niet aan kan voldoen vervalt de geldigheid van het certificaat.

Doelgroep
Degene die in het bezit zijn van het certificaat visueel lasinspecteur level 1 of 2, en nog niet toe is aan zijn 5 of 10 jaarlijkse verlenging.

Opleidingskenmerken
• Deskundige instructeurs
• Dekkend conform de EN473/ISO 9712
• Zelfstandig beoordelen van werkstukken

Afronding
De opleiding wordt afgerond met een ogentest en twee visueel te beoordelen werkstukken.
Vanuit de grenswaarde, volgens de ISO 5817/10042,zullen alle meetresultaten berekend worden en conclusies gesteld moeten worden.

De kandidaat zal de verklaring ogentest en de onderzoek rapportage van het visueel onderzoek ontvangen en hij/zij dient deze documenten toe te voegen aan zijn/haar persoonlijk dossier.

Startdatum en duur opleiding
Deze dag is georganiseerd op 7 december 2022 en duurt één dag (08.00 uur tot 16.00 uur)

Cursuslocatie
TSH Vakopleidingen
Nijbracht 158 in Emmen

Aanmelding
Aanmelden kan door te mailen naar info@tshvakopleidingen.nl

Terug naar nieuws

Nieuws

10 november 2023

Persoonscertificatie op basis van de NEN-EN ISO-IEC 17024

Certificeren van personen houdt in dat de vakbekwaamheid van de beroepsoefenaar (het kennis- en vaardigheidsniveau en de beroepshouding) inzichtelijk wordt gemaakt....

Lees meer

Nieuws

5 juni 2023

Ophef ISO 17024

Er is veel ophef ontstaan over de eisen vanuit de European Corporation for Accreditation via document EA-2/17-M, waarin vermeld staat, dat...

Lees meer

Nieuws

10 april 2021

Welke opleiding past het beste bij mij?

Bij TSH Vakopleidingen zijn veel opleidingen mogelijk in de Elektro en Installatietechniek , Lastechniek en Pijpfitten.

Lees meer

Onze referenties